Oyunoynasana -->

istanbul escort bayan

porno izle

porno indir

istanbul escort

maltepe escort
alanya escort

istanbul escort bayan

porno izle

porno indir

istanbul escort

istanbul escort

Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemleri

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:52

OKTH nedir? OKTH, Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti kısaltmasıdır. Bu hizmet Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) nezdinde yetkilendirilmiş OKTH işletmecileri tarafından yerine getirilen bir hizmettir.

Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemleri

OKTH nedir? OKTH, Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti kısaltmasıdır. Bu hizmet Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) nezdinde yetkilendirilmiş OKTH işletmecileri tarafından yerine getirilen bir hizmettir.

 

OKTH işletmecileri, 15 yıl geçerli olan bu belgeler ile faaliyet gösterdikleri bölgelerde, telsiz hizmeti almak isteyen kurum ya da kuruluşlara izin verebilirler. Bunun yanı sıra kurulumlarını ve araç gereç tedarik ederek haberleşme hizmeti almalarını sağlayabilirler.

 

OKTH nedir ? sorusunu bir de yasal mevzuat açısından açıklayalım. 17.07.2009-27291 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Btk Telsiz İşlemlerine İlişkin
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile bu yönetmeliğin 6. maddesinde "Kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından ihtiyaç duyulan telsiz hizmetinin öncelikle kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden karşılanması esastır " hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm gereğince, telsiz haberleşmesinden yararlanmak isteyen firmaların ihtiyaç ve talebine istinaden, telsiz haberleşmesi istenilen alanda yapılacak teknik keşif sonrası analog ya da sayısal sistem kiralama teklifleri sunulmaktadır. Sunulan bu teklif işletmenin iş güvenliği koordinasyonu için, istenilen alanda ve o firmanın kullanımına özel olarak tahsis edilecek frekans ve sistemleri içerir.

 

Bu sistemler ile kurulum yapılmakta, telsizler ve bunların kapsayacağı geniş alan haberleşmesi için dijitaltelsiz.com.tr tarafından sistem altyapıları anahtar teslim kiralama hizmeti olarak sunulmaktadır.

Kapalı alanlarda yani yer altı maden, tüneller, metrolar, kapalı geniş veya yüksek yapılarda analog veya sayısal VHF sistem OKTH Frekans tahsisi de yine bu firma tarafından tahsis edilmektedir.

 

Yukarıda da anlatıldığı üzere OKTH, yetkilendirilmiş olan işletmeler tarafından elektronik olarak haberleşme altyapısı hizmeti ve kapalı kullanıcı gruplarına verilen bir hizmettir. Bu hizmetin birçok tarifesi bulunmaktadır. OKTH fiyatları da hizmet tarifesi ile doğrudan alakalı bir durumdur.

 

Bunun yanı sıra, abone tarafından talep edilen haberleşme hizmeti içeriği yani analog ya da sayısal, Community, Trunk, DMR, TETRA gibi hizmet içeriğine göre ve hizmet almak istenen bölgenin fiziki koşullarına, büyüklüğüne ve kullanılacak cihaz adetlerine göre OKTH fiyatları değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi ve iletişim için www.dijitaltelsiz.com.tr üzerinden irtibat kurabilirsiniz.

 

Anahtar Kelimeler
metin -->

Yorum Gönder

@name x