Oyunoynasana -->

ÜLKEMİZDE ENDÜSTRİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ

13 Haziran 2016 Pazartesi 02:50

Ülkemizde sanayi (endüstri) son 30-40 yılda ve çok hızlı biçimde gelişmiştir. Esasen başlangıcı cumhuriyetin ilanı dönemine denk gelse de sanayinin asıl gelişimi göstermesi 1950 li yıllar ve sonrasında gerçekleşmiştir.

ÜLKEMİZDE ENDÜSTRİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ

 

Ülkemizde sanayi (endüstri) son 30-40 yılda ve çok hızlı biçimde gelişmiştir. Esasen başlangıcı cumhuriyetin ilanı dönemine denk gelse de sanayinin asıl gelişimi göstermesi 1950 li yıllar ve sonrasında gerçekleşmiştir. Sanayinin hızlı gelişmesini etkileyen faktörler; çeşitli ve bol miktarlı hammadde varlığımızın olması, zengin taş kömürü ve demir yatakları, yanı sıra bol ve güçlü su kaynaklarımızın bulunması, termik santrallerin doğalgaza dönüşümüne önem verilmeye başlanması ve elektrik enerjisi elde etmek için güçlü barajların kurulması olarak sıralanabilir.

Ülkemizde birçok kolda sanayi gelişmiş durumdadır. Şeker sanayiden, un ve unlu mamuller sanayine, tütün ve ispirtolu içkiler sanayinden, yünlü dokuma sanayiye, makine ve maden sanayiye kadar geniş bir yelpaze içerisinde alanlarımız mevcuttur. Ancak her ürünü kendimiz üretememekteyiz, bu sebeple bazı ürünleri ya da teknolojileri almak için diğer ülkelere gereksinim duymaktayız. Yani ithalat yapmaktayız.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMLARI

Yine ne yazık ki ülkemizin her bölgesinde sanayi eşit oranda gelişmemiştir. Marmara bölgesi en gelişmiş sanayi bölgemizdir. Bunu ikinci sırayla ege bölgesi ve üçüncü sırayla batı Karadeniz bölgesi takip etmektedir. Akdeniz, iç Anadolu, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgeleri ise belirli birkaç şehirle sanayileşmede aktif rol almaktadır. Tarıma dayalı sanayi kollarımız ve tekstil sanayi alanında kısa sürede büyük gelişmelerimiz olmuş, bu ürünler ülkemiz ihracatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

Sanayinin ülke ekonomimiz üzerindeki payı her geçen gün artmaktadır. 1950li yıllardan bu yana sanayide çalışan iş gücümüz 4 kat kadar artmıştır. Sanayide çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı ise %14lere ulaşmıştır. Bugün ülke olarak kendi otomobilimiz, gemi ve trenlerimizi üretebilecek konuma geldiğimizi söyleyebiliriz. Yine yakın zamanda yerli uçak üretimi ile ilgili çalışmalarımız başlamış ve başarıyla sürmektedir. Sanayi ürünlerimizin ihracat payı içerisindeki payı %80lere ulaşmış, milli gelirimize olan katkısı da anlamlı ölçüde yükselmiştir. Endüstriyel internet ile ilgili bilgi  için burayı tıklayın.

ENDÜSTİDE GELİŞEN TEKNOLOJİ

Gelişen teknolojiye tüm dünya ülkeleri ayak uydurmak zorunda kalmaktadır, sanayileri de bununla doğru orantılı olarak gelişmek mecburiyetindedir. Küçük bir örnekle ülkemizde yalnızca tüplü televizyon üretimi yapılmakta olup, artık doğru düzgün hiç bir evde bu televizyonların kullanılmadığı görülmektedir. LCD ve plazma televizyonlar tüplü televizyonların yerini aldığı için, bu ihtiyacımızı dış ülkelerden karşılamak mecburiyetindeyiz. Bir ülke kendi üretimini ne kadar az yaparsa dış ülkelere o denli bağımlı olmaktadır.

Türkiye'de endüstrinin geleceği ülke ekonomimiz için son derece önemli olan sanayinin bu öneminin korunması ve geliştirilmesi için çeşitli çalışmalara ihtiyacımız vardır. Sanayi tesislerindeki üretim kapasiteleri ülke içi ve dışı pazarlardaki ihtiyaçlar dikkate alınarak tekrardan belirlenmelidir. Fabrikalarda üretim kalitesini artırmak için nitelikli iş gücüne, ucuz ve bol enerjiye ve verimliliği artırıcı işletmecilere gereksinim vardır. Ekonominin temel taşı olarak görülen ağır sanayi kollarının (otomotiv, demir çelik, makine gibi) geliştirilmesine önem verilmelidir.

Türkiye'de endüstrinin geleceği yerli üretimi artırmaya bağlıdır. Sanayi ürünlerinin dış pazarlardaki rekabet gücünü artıran modern teknoloji ve standartların uygulanması gerekmektedir. Yine sanayileşmeyi teşvik edici uygulamalar (vergi indirimi, ucuz kredi gibi) yaygınlaştırılmalı ve dünya endüstrisinde yerimizi korumak ve Türkiye'de endüstrinin geleceği adına yatırım yapmak özen gösterilmesi gereken konulardandır.http://geturkiyeblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler
metin -->

Yorum Gönder

@name x